Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de mogelijke nieuwe orïentaties in het woningbeleid van de GOMB.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkeling- (Vragen nr 335)
aan
Françoise Dupuis, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regerning belast met Huisvesting en Stedenbouw (Vragen nr 128)

 
Datum ontvangst: 27/11/2007 Datum publicatie: 04/12/2007 Referentie: B.I.V. 13 (07/08), Blz. 5
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 07/08 Datum antwoord: 04/12/2007 Referentie: B.I.V. 13 (07/08), Blz. 8
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/11/2007 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
28/11/2007 Verwijzing naar comm. 4 (Huisvesting en stadsvernieuwing) Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/12/2007 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 13 (07/08) 5
04/12/2007 Antwoord Françoise Dupuis B.I.V. 13 (07/08) 8
04/12/2007 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 13 (07/08) 10