Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de voortgang van de bouw van kantoren in het Brussels Gewest tussen 1994 en heden.

Indiener(s)
Marie Nagy
aan
Hervé Hasquin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer (Vragen nr 396)

 
Datum ontvangst: 12/05/1998 Datum publicatie: 20/07/1998 Referentie: B.Q.R. 33 (97/98), Blz. 3966
Zittingsperiode: 95/99 Zitting: 97/98 Datum antwoord: 20/07/1998 Referentie: B.Q.R. 33 (97/98), Blz. 3966
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/07/1998 Antwoord Hervé Hasquin B.Q.R. 33 (97/98) 3966
 
Vraag