Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de afdwingbaarheid van de reglementeringen inzake paraboolantennes.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Françoise Dupuis, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regerning belast met Huisvesting en Stedenbouw (Vragen nr 155)

 
Datum ontvangst: 06/05/2008 Datum publicatie: 29/05/2008 Referentie: B.I.V. 76 (07/08), Blz. 19
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 07/08 Datum antwoord: 29/05/2008 Referentie: B.I.V. 76 (07/08), Blz. 20
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/05/2008 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
07/05/2008 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening) Uitgebreid Bureau van het Parlement
29/05/2008 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 76 (07/08) 19
29/05/2008 Antwoord Françoise Dupuis B.I.V. 76 (07/08) 20
29/05/2008 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 76 (07/08) 20