Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de beperkte tijd waarover sommige Brusselaars beschikken om hun afval buiten te zetten.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Emir Kir, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse hoofdstedelijke Regering belast met Openbare Netheid en Monumenten en Landschappen (Vragen nr 129)

 
Datum ontvangst: 17/06/2008 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 07/08 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/06/2008 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
18/06/2008 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement