Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de toepassing van de administratieve sancties inzake sluikstorten.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkeling- (Vragen nr 971)

 
Datum ontvangst: 17/07/2008 Datum publicatie: 15/09/2008 Referentie: B.Q.R. 43 (07/08), Blz. 29
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 07/08 Datum antwoord: 15/11/2008 Referentie: B.Q.R. 43 (07/08), Blz. 70
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/07/2008 Ontvankelijk p.m.
15/11/2008 Antwoord Charles Picqué B.Q.R. 43 (07/08) 70
 
Vraag