Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het overlegplatform voor de schepenen belast met de gelijkheid van kansen van de gemeenten van het Gewest.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Brigitte Grouwels, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Ambtenarenzaken, Gelijkekansenbeleid en de Haven van Brussel. (Vragen nr 323)

 
Datum ontvangst: 26/06/2008 Datum publicatie: 15/09/2008 Referentie: B.Q.R. 43 (07/08), Blz. 69
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 07/08 Datum antwoord: 15/02/2009 Referentie: B.Q.R. 43 (07/08), Blz. 123
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/06/2008 Ontvankelijk p.m.
15/02/2009 Antwoord Brigitte Grouwels B.Q.R. 43 (07/08) 123
 
Vraag