Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de prospectieve schema's voor de handelswijken.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkeling- (Vragen nr 1055)

 
Datum ontvangst: 06/11/2008 Datum publicatie: 15/12/2008 Referentie: B.Q.R. 46 (08/09), Blz. 20
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 08/09 Datum antwoord: 15/02/2009 Referentie: B.Q.R. 46 (08/09), Blz. 55
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/11/2008 Ontvankelijk p.m.
15/02/2009 Antwoord Charles Picqué B.Q.R. 46 (08/09) 55
 
Vraag