Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de bedenkelijke samenwerking tussen Brusselse en andere politiezones.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkeling- (Vragen nr 248)

 
Datum ontvangst: 26/02/2009 Datum publicatie: 02/04/2009 Referentie: B.I.V. 61 (08/09), Blz. 6
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 08/09 Datum antwoord: 02/04/2009 Referentie: B.I.V. 61 (08/09), Blz. 7
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/03/2009 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
02/03/2009 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/03/2009 Uitgesteld Hervé Doyen B.I.V. 53 (08/09) 48
02/04/2009 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 61 (08/09) 6
02/04/2009 Antwoord Charles Picqué B.I.V. 61 (08/09) 7
02/04/2009 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 61 (08/09) 8