Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende een geboortebos voor de Brusselse kinderen.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Evelyne Huytebroeck, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid (Vragen nr 247)

 
Datum ontvangst: 10/03/2009 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 08/09 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/03/2009 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/03/2009 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement