Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de vrijstelling voor opcentiemen bij de eerste woning.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Guy Vanhengel, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen (Vragen nr 92)

 
Datum ontvangst: 24/03/2009 Datum publicatie: 30/03/2009 Referentie: B.I.V. 56 (08/09), Blz. 26
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 08/09 Datum antwoord: 30/03/2009 Referentie: B.I.V. 56 (08/09), Blz. 27
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/03/2009 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
25/03/2009 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/03/2009 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 56 (08/09) 26
30/03/2009 Antwoord Guy Vanhengel B.I.V. 56 (08/09) 27