Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het standpunt van de Staatssecretaris tegenover het initiatief van de gemeente Schaarbeek om de overtreding op het verplicht sorteren niet te beboeten.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Emir Kir, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-Voorziter van de Brusselse Hoofdtsedelijke Regering, belast met Stedenbouw en Openbare Netheid (Vragen nr 15)

 
Datum ontvangst: 22/01/2010 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 09/10 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/01/2010 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/01/2010 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/02/2010 Van de agenda gehaald. Hervé Doyen B.I.V. 45 (09/10) 45