Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de coördinatieambtenaar bij de directie Monumenten en Landschappen voor de renovatie van de tuinwijken.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 68)

 
Datum ontvangst: 02/04/2010 Datum publicatie: 05/05/2010 Referentie: B.I.V. 80 (09/10), Blz. 20
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 09/10 Datum antwoord: 05/05/2010 Referentie: B.I.V. 80 (09/10), Blz. 22
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/04/2010 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/04/2010 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening) Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/05/2010 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 80 (09/10) 21
05/05/2010 Antwoord Charles Picqué B.I.V. 80 (09/10) 22