Logo Parlement Buxellois

Dringende vraag betreffende de houding van het Brussels Gewest ten aanzien van de economische missies in Israël na de aanval op de humanitaire vloot voor Gaza.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 76)

 
Datum ontvangst: 31/05/2010 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 09/10 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/06/2010 Toegevoegde dringende vraag Fouad Ahidar