Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de toetreding van Israël tot de OESO en het standpunt van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de aanval van Israël op een humanitair konvooi.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 169)

 
Datum ontvangst: 04/06/2010 Datum publicatie: 08/07/2010 Referentie: B.I.V. 108 (09/10), Blz. 6
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 09/10 Datum antwoord: 08/07/2010 Referentie: B.I.V. 108 (09/10), Blz. 9
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/06/2010 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/06/2010 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/07/2010 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 108 (09/10) 6
08/07/2010 Tussenkomst Françoise Dupuis B.I.V. 108 (09/10) 8
08/07/2010 Tussenkomst Annemie Maes B.I.V. 108 (09/10) 9
08/07/2010 Antwoord namens de bestemmeling Jean-Luc Vanraes B.I.V. 108 (09/10) 9
08/07/2010 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 108 (09/10) 11