Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het fiscaal compensatiefonds.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 259)

Rubriek(en):
Fiscaliteit
 
Datum ontvangst: 04/02/2011 Datum publicatie: 15/03/2011 Referentie: B.Q.R. 16 (10/11), Blz. 10
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 10/11 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/02/2011 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag