Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de aankoopcentrale voor de Brusselse gemeenten.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 157)

Rubriek(en):
Produktie en verdeling van elektriciteit en gas, Gemeentelijke begroting en financieën
 
Datum ontvangst: 09/05/2011 Datum publicatie: 09/06/2011 Referentie: B.I.V. 93 (10/11), Blz. 33
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 10/11 Datum antwoord: 09/06/2011 Referentie: B.I.V. 93 (10/11), Blz. 34
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/05/2011 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/05/2011 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/06/2011 Ontwikkeling Emin Özkara B.I.V. 93 (10/11) 33
09/06/2011 Antwoord Charles Picqué B.I.V. 93 (10/11) 34