Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de nieuwe verlenging van het mandaat van de waarnemende gouverneur en vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 316)

 
Datum ontvangst: 10/05/2011 Datum publicatie: 16/06/2011 Referentie: B.I.V. 98 (10/11), Blz. 21
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 10/11 Datum antwoord: 16/06/2011 Referentie: B.I.V. 98 (10/11), Blz. 24
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/05/2011 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/05/2011 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/06/2011 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 98 (10/11) 21
16/06/2011 Tussenkomst Paul De Ridder B.I.V. 98 (10/11) 23
16/06/2011 Antwoord Charles Picqué B.I.V. 98 (10/11) 24
16/06/2011 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 98 (10/11) 25