Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de evaluatie van het programma "preventie schoolverzuim".

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 321)

 
Datum ontvangst: 23/05/2011 Datum publicatie: 14/07/2011 Referentie: B.I.V. 116 (10/11), Blz. 26
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 10/11 Datum antwoord: 14/07/2011 Referentie: B.I.V. 116 (10/11), Blz. 29
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/05/2011 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/05/2011 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/06/2011 Uitgesteld Martine Payfa B.I.V. 98 (10/11) 28
14/07/2011 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 116 (10/11) 27
14/07/2011 Tussenkomst Barbara Trachte B.I.V. 116 (10/11) 28
14/07/2011 Antwoord Charles Picqué B.I.V. 116 (10/11) 29
14/07/2011 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 116 (10/11) 31