Logo Parlement Buxellois

Dringende vraag betreffende de voorstelling van het evenement "Brusselicious 2012" en naleving van de taalwetgeving.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 184)

 
Datum ontvangst: 07/02/2012 Datum publicatie: 10/02/2012 Referentie: V.V. 16 (11/12), Blz. 27
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 11/12 Datum antwoord: 10/02/2012 Referentie: V.V. 16 (11/12), Blz. 28
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/02/2012 Ontvankelijk Françoise Dupuis
10/02/2012 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael V.V. 16 (11/12) 27
10/02/2012 Toegevoegde dringende vraag Paul De Ridder V.V. 16 (11/12) 28
10/02/2012 Antwoord Charles Picqué V.V. 16 (11/12) 28
10/02/2012 Repliek Dominiek Lootens-Stael V.V. 16 (11/12) 28