Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het opleggen aan de controleurs van de MIVB van een quota van 10 processen-verbaal per dag.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Brigitte Grouwels, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer (Vragen nr 527)

Rubriek(en):
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel
 
Datum ontvangst: 07/11/2012 Datum publicatie: 19/12/2012 Referentie: B.I.V. 27 (12/13), Blz. 21
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 12/13 Datum antwoord: 19/12/2012 Referentie: B.I.V. 27 (12/13), Blz. 21
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/11/2012 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/11/2012 Verwijzing naar commissie 2 (Infrastructuur) Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/12/2012 Uitgesteld Jamal Ikazban B.I.V. 22 (12/13) 82
19/12/2012 Ontwikkeling Emin Özkara B.I.V. 27 (12/13) 21
19/12/2012 Antwoord Brigitte Grouwels B.I.V. 27 (12/13) 21
19/12/2012 Repliek Emin Özkara B.I.V. 27 (12/13) 23