Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de begrotingsmiddelen voor de sociale uitzendkantoren in 2013.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Benoît Cerexhe, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek en Buitenlandse Handel (Vragen nr 914)

Rubriek(en):
Socio-professionele inschakeling en vorming
 
Datum ontvangst: 20/12/2012 Datum publicatie: 15/02/2013 Referentie: B.V.A. nr 37, Blz. 23
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 12/13 Datum antwoord: 15/03/2013 Referentie: B.V.A. nr 38, Blz. 134
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/12/2012 Ontvankelijk p.m.
15/03/2013 Antwoord Benoît Cerexhe B.V.A. nr 38 134
 
Vraag