Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de toekomst van de vzw en stichting "Community Land Trust Brussel".

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 6)

Rubriek(en):
nihil, Nihil
 
Datum ontvangst: 03/10/2014 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: SO14 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/10/2014 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/10/2014 Verwijzing naar comm. 4 (Huisvesting en stadsvernieuwing) Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/11/2014 Zonder doel geworden