Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de bestrijding van leegstand.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 23)

 
Datum ontvangst: 16/11/2014 Datum publicatie: 18/12/2014 Referentie: B.I.V. 27 (14/15), Blz. 17
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 18/12/2014 Referentie: B.I.V. 27 (14/15), Blz. 32
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/11/2014 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/11/2014 Verwijzing naar comm. 4 (Huisvesting en stadsvernieuwing) Uitgebreid Bureau van het Parlement
18/12/2014 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 27 (14/15) 17
18/12/2014 Tussenkomst Olivier de Clippele B.I.V. 27 (14/15) 19
18/12/2014 Tussenkomst Hervé Doyen B.I.V. 27 (14/15) 20
18/12/2014 Tussenkomst Alain Maron B.I.V. 27 (14/15) 23
18/12/2014 Tussenkomst Caroline Désir B.I.V. 27 (14/15) 25
18/12/2014 Tussenkomst Mathilde El Bakri B.I.V. 27 (14/15) 27
18/12/2014 Tussenkomst Khadija Zamouri B.I.V. 27 (14/15) 29
18/12/2014 Tussenkomst Emmanuel De Bock B.I.V. 27 (14/15) 30
18/12/2014 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 27 (14/15) 32
18/12/2014 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 27 (14/15) 39