Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de betaalbare huisvesting voor alleenwonenden.

Indiener(s)
Khadija Zamouri
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 26)

 
Datum ontvangst: 06/11/2014 Datum publicatie: 15/12/2014 Referentie: B.V.A. nr 2, Blz. 9
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 15/01/2015 Referentie: B.V.A. nr 3, Blz. 57
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/11/2014 Ontvankelijk p.m.
15/01/2015 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 3 57
 
Vraag