Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het nieuwe actieplan van Vorst-Nationaal.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 72)

 
Datum ontvangst: 05/05/2015 Datum publicatie: 02/06/2015 Referentie: B.I.V. 103 (14/15), Blz. 15
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 02/06/2015 Referentie: B.I.V. 103 (14/15), Blz. 17
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/05/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/05/2015 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
02/06/2015 Ontwikkeling Julien Uyttendaele B.I.V. 103 (14/15) 15
02/06/2015 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 103 (14/15) 17
02/06/2015 Repliek Julien Uyttendaele B.I.V. 103 (14/15) 18