Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de evaluatie van het programma Road Safety At Work.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Bianca Debaets, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn (Vragen nr 55)

 
Datum ontvangst: 03/04/2015 Datum publicatie: 15/05/2015 Referentie: B.V.A. nr 7, Blz. 220
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 15/05/2015 Referentie: B.V.A. nr 7, Blz. 220
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/04/2015 Ontvankelijk p.m.
15/05/2015 Antwoord Bianca Debaets B.V.A. nr 7 220
 
Vraag