Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de aanpak inzake zwerfkatten.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Bianca Debaets, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn (Vragen nr 59)

 
Datum ontvangst: 10/09/2015 Datum publicatie: 13/10/2015 Referentie: B.I.V. 13 (15/16), Blz. 40
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 13/10/2015 Referentie: B.I.V. 13 (15/16), Blz. 41
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/09/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/09/2015 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/09/2015 Voornaamste mondelinge vraag Barbara d'Ursel-de Lobkowicz
13/10/2015 Ontwikkeling Pierre Kompany B.I.V. 13 (15/16) 40
13/10/2015 Antwoord Bianca Debaets B.I.V. 13 (15/16) 41