Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de recyclage van industrieel afval en het premiesysteem VAL-I-PAC.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 172)

 
Datum ontvangst: 03/07/2015 Datum publicatie: 15/09/2015 Referentie: B.V.A. nr 10, Blz. 243
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 15/09/2015 Referentie: B.V.A. nr 10, Blz. 243
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/07/2015 Ontvankelijk p.m.
15/09/2015 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 10 243
 
Vraag