Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de rol van het Gewest in de deal tussen RSC Anderlecht en Ghelamco-BAM over de bouw van het Eurostadion.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Guy Vanhengel, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 37)

Rubriek(en):
nihil, Nihil
 
Datum ontvangst: 09/11/2015 Datum publicatie: 14/12/2015 Referentie: B.I.V. 36 (15/16), Blz. 30
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 14/12/2015 Referentie: B.I.V. 36 (15/16), Blz. 32
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/11/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/11/2015 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/12/2015 Ontwikkeling Arnaud Verstraete B.I.V. 36 (15/16) 31
14/12/2015 Antwoord Guy Vanhengel B.I.V. 36 (15/16) 32
14/12/2015 Repliek Arnaud Verstraete B.I.V. 36 (15/16) 34