Logo Parlement Buxellois

Toegevoegde Dringende vraag betreffende de vernietiging door het Milieucollege van de milieuvergunning voor de geplande gevangenis te Haren.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 123)
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 54)

Rubriek(en):
nihil, Nihil
 
Datum ontvangst: 18/12/2015 Datum publicatie: 18/12/2015 Referentie: V.V. 19 (15/16), Blz. 22
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 18/12/2015 Referentie: V.V. 19 (15/16), Blz. 26
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/12/2015 Ontvankelijk Charles Picqué
18/12/2015 Voornaamste dringende vraag Arnaud Pinxteren V.V. 19 (15/16) 23
18/12/2015 Ontwikkeling Arnaud Verstraete B.I.V. 19 (15/16) 25
18/12/2015 Antwoord Rudi Vervoort V.V. 19 (15/16) 26
18/12/2015 Repliek Arnaud Verstraete V.V. 19 (15/16) 30