Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de onderhandelingen met de vakbonden over de hervorming van de ophalingen en de procedures voor de aanwerving van extra personeelsleden bij het GAN.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Fadila Laanan, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking, Wetenschappelijk Onderzoek, Gemeentelijke sportinfrastructuur en Openbaar Ambt (Vragen nr 44)

 
Datum ontvangst: 04/01/2016 Datum publicatie: 19/01/2016 Referentie: B.I.V. 48 (15/16), Blz. 28
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 19/01/2016 Referentie: B.I.V. 48 (15/16), Blz. 30
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/01/2016 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/01/2016 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/01/2016 Ontwikkeling Pierre Kompany B.I.V. 48 (15/16) 29
19/01/2016 Antwoord Fadila Laanan B.I.V. 48 (15/16) 30
19/01/2016 Repliek Pierre Kompany B.I.V. 48 (15/16) 31