Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het samenleven tussen honden en mensen in de openbare ruimtes.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Bianca Debaets, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn (Vragen nr 74)

 
Datum ontvangst: 21/12/2015 Datum publicatie: 23/02/2016 Referentie: B.I.V. 67 (15/16), Blz. 33
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 23/02/2016 Referentie: B.I.V. 67 (15/16), Blz. 34
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/01/2016 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/01/2016 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/02/2016 Ontwikkeling Pierre Kompany B.I.V. 67 (15/16) 33
23/02/2016 Antwoord Bianca Debaets B.I.V. 67 (15/16) 34
23/02/2016 Repliek Pierre Kompany B.I.V. 67 (15/16) 36