Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de engagementen die het Gewest is aangegaan in het kader van het Eurostadion.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Guy Vanhengel, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 102)

Rubriek(en):
nihil, Nihil
 
Datum ontvangst: 11/02/2016 Datum publicatie: 15/03/2016 Referentie: B.V.A. nr 16, Blz. 36
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 15/11/2016 Referentie: B.V.A. nr 23, Blz. 50
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/02/2016 Ontvankelijk p.m.
15/03/2016 Voorlopig antwoord Guy Vanhengel B.V.A. nr 16 36
15/11/2016 Antwoord Guy Vanhengel B.V.A. nr 23 50
 
Vraag