Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de buurtweg op parking C en de kosten, opbrengsten en verbintenissen gelinkt aan het Eurostadion.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 253)
aan
Guy Vanhengel, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 60)

Rubriek(en):
nihil, Nihil
 
Datum ontvangst: 07/04/2016 Datum publicatie: 27/04/2016 Referentie: B.I.V. 95 (15/16), Blz. 8
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 27/04/2016 Referentie: B.I.V. 95 (15/16), Blz. 10
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/04/2016 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/04/2016 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening) Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/04/2016 Ontwikkeling Arnaud Verstraete B.I.V. 95 (15/16) 8
27/04/2016 Antwoord Guy Vanhengel B.I.V. 95 (15/16) 10
27/04/2016 Repliek Arnaud Verstraete B.I.V. 95 (15/16) 11