Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de aanpak van manifestaties in Brussel in de nasleep van de islamterreur in Zaventem en Brussel.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 260)

 
Datum ontvangst: 05/04/2016 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/04/2016 Zal het onderwerp maken van een algemeen debat Uitgebreid Bureau van het Parlement