Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de toegang tot de eigendom.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 261)

Rubriek(en):
nihil, Nihil
 
Datum ontvangst: 08/09/2016 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/09/2016 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/09/2016 Verwijzing naar comm. 4 (Huisvesting en stadsvernieuwing) Uitgebreid Bureau van het Parlement