Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de opening van het Recy-k-centrum en de goede werking ervan.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Fadila Laanan, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking, Wetenschappelijk Onderzoek, Gemeentelijke sportinfrastructuur en Openbaar Ambt (Vragen nr 83)

 
Datum ontvangst: 05/09/2016 Datum publicatie: 15/11/2016 Referentie: B.I.V. 25 (16/17), Blz. 20
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 15/11/2016 Referentie: B.I.V. 25 (16/17), Blz. 22
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/09/2016 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/09/2016 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/11/2016 Uitgesteld Viviane Teitelbaum B.I.V. 20 (16/17) 61
15/11/2016 Ontwikkeling Pierre Kompany B.I.V. 25 (16/17) 21
15/11/2016 Antwoord Fadila Laanan B.I.V. 25 (16/17) 22
15/11/2016 Tussenkomst Arnaud Pinxteren B.I.V. 25 (16/17) 22
15/11/2016 Repliek Pierre Kompany B.I.V. 25 (16/17) 23