Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de budgetten en transacties van de Maatschappij voor Stedelijke inrichtingen.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 529)

Rubriek(en):
Nihil
 
Datum ontvangst: 21/10/2016 Datum publicatie: 15/12/2016 Referentie: B.V.A. nr 24, Blz. 122
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord: 15/12/2016 Referentie: B.V.A. nr 24, Blz. 122
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/10/2016 Ontvankelijk p.m.
15/12/2016 Antwoord Rudi Vervoort B.V.A. nr 24 122
 
Vraag