Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de uitrol van wifi.brussels.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Bianca Debaets, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn (Vragen nr 149)

Rubriek(en):
Nihil
 
Datum ontvangst: 23/01/2017 Datum publicatie: 20/02/2017 Referentie: B.I.V. 68 (16/17), Blz. 48
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord: 20/02/2017 Referentie: B.I.V. 68 (16/17), Blz. 50
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/01/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
25/01/2017 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/02/2017 Uitgesteld Simone Susskind B.I.V. 61 (16/17) 52
20/02/2017 Ontwikkeling Emin Özkara B.I.V. 68 (16/17) 49
20/02/2017 Antwoord Bianca Debaets B.I.V. 68 (16/17) 50