Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de schadeloosstelling van de benadeelde families tijdens het offerfeest 2016.

Indiener(s)
Dominique Dufourny
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 585)

 
Datum ontvangst: 19/01/2017 Datum publicatie: 15/02/2017 Referentie: B.V.A. nr 26, Blz. 65
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord: 15/02/2017 Referentie: B.V.A. nr 26, Blz. 65
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/01/2017 Ontvankelijk p.m.
15/02/2017 Antwoord Rudi Vervoort B.V.A. nr 26 65
 
Vraag