Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de strijd tegen discriminatie bij de aanwerving en het verzet van de werkgevers tegen de antidiscriminatiemaatregelen voorgesteld door de Regering.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 297)

 
Datum ontvangst: 20/02/2017 Datum publicatie: 09/03/2017 Referentie: B.I.V. 75 (16/17), Blz. 79
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord: 09/03/2017 Referentie: B.I.V. 75 (16/17), Blz. 80
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/02/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/02/2017 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/03/2017 Ontwikkeling Nadia El Yousfi B.I.V. 75 (16/17) 79
09/03/2017 Antwoord Didier Gosuin B.I.V. 75 (16/17) 80
09/03/2017 Repliek Nadia El Yousfi B.I.V. 75 (16/17) 83