Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de definitieve terugtrekking van RSCA uit het Eurostadionproject en de kwestie van de gronden van het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV).

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 429)
aan
Guy Vanhengel, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 109)

Rubriek(en):
Nihil
 
Datum ontvangst: 13/03/2017 Datum publicatie: 03/05/2017 Referentie: B.I.V. 95 (16/17), Blz. 17
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord: 03/05/2017 Referentie: B.I.V. 95 (16/17), Blz. 20
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/03/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/03/2017 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening) Uitgebreid Bureau van het Parlement
03/05/2017 Ontwikkeling Arnaud Verstraete B.I.V. 95 (16/17) 18
03/05/2017 Tussenkomst Johan Van den Driessche B.I.V. 95 (16/17) 19
03/05/2017 Antwoord Guy Vanhengel B.I.V. 95 (16/17) 20
03/05/2017 Repliek Arnaud Verstraete B.I.V. 95 (16/17) 23