Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de communicerende tellers.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 340)

Rubriek(en):
Nihil
 
Datum ontvangst: 27/03/2017 Datum publicatie: 25/04/2017 Referentie: B.I.V. 91 (16/17), Blz. 19
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord: 25/04/2017 Referentie: B.I.V. 91 (16/17), Blz. 21
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/03/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
29/03/2017 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
25/04/2017 Ontwikkeling Emin Özkara B.I.V. 91 (16/17) 19
25/04/2017 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 91 (16/17) 21