Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de gemachtigde voor de gegevensbescherming of "Data protection officer" (DPO) en de impact van de algemene verordening gegevensbescherming op de gewestelijke overheidsdiensten en overheidsinstellingen.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 537)

Rubriek(en):
Nihil
 
Datum ontvangst: 26/04/2017 Datum publicatie: 15/07/2017 Referentie: B.V.A. nr 31, Blz. 249
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord: 15/07/2017 Referentie: B.V.A. nr 31, Blz. 249
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/05/2017 Ontvankelijk p.m.
15/07/2017 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 31 249
 
Vraag