Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de gemachtigde voor de gegevensbescherming of "Data protection officer" (DPO) en de impact van de algemene verordening gegevensbescherming op de gewestelijke overheidsdiensten en overheidsinstellingen.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Fadila Laanan, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking, Wetenschappelijk Onderzoek, Gemeentelijke sportinfrastructuur en Openbaar Ambt (Vragen nr 405)

Rubriek(en):
Nihil
 
Datum ontvangst: 26/04/2017 Datum publicatie: 15/06/2017 Referentie: B.V.A. nr 30, Blz. 235
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord: 15/06/2017 Referentie: B.V.A. nr 30, Blz. 235
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/05/2017 Ontvankelijk p.m.
15/06/2017 Antwoord Fadila Laanan B.V.A. nr 30 235
 
Vraag