Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het ontbreken van uitvoeringsbesluiten om de verzekering gewaarborgd wonen mogelijk te maken.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 385)

Rubriek(en):
Nihil
 
Datum ontvangst: 19/06/2017 Datum publicatie: 13/07/2017 Referentie: B.I.V. 134 (16/17), Blz. 49
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord: 13/07/2017 Referentie: B.I.V. 134 (16/17), Blz. 51
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/06/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/06/2017 Verwijzing naar comm. 4 (Huisvesting en stadsvernieuwing) Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/07/2017 Ontwikkeling Arnaud Verstraete B.I.V. 134 (16/17) 50
13/07/2017 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 134 (16/17) 51
13/07/2017 Repliek Arnaud Verstraete B.I.V. 134 (16/17) 53