Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de omzetting van de richtlijn 2014/94/EU betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 399)

 
Datum ontvangst: 07/09/2017 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/09/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/09/2017 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/10/2017 Ingetrokken door zijn auteur. Viviane Teitelbaum B.I.V. 16 (17/18) 51