Logo Parlement Buxellois

Toegevoegde actualiteitsvraag betreffende de procedure voor de aanstelling van de afgevaardigd bestuurder van de Stichting Citroën.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 319)

Rubriek(en):
Nihil
 
Datum ontvangst: 18/09/2017 Datum publicatie: 18/09/2017 Referentie: V.V. 2 (17/18), Blz. 6
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 18/09/2017 Referentie: V.V. 2 (17/18), Blz. 9
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/09/2017 Ontvankelijk Charles Picqué
18/09/2017 Voornaamste dringende vraag Gaëtan Van Goidsenhoven V.V. 2 (17/18) 7
18/09/2017 Ontwikkeling Arnaud Verstraete V.V. 2 (17/18) 9
18/09/2017 Antwoord Rudi Vervoort V.V. 2 (17/18) 9
18/09/2017 Repliek Arnaud Verstraete V.V. 2 (17/18) 15