Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de projecten rond de digitale inclusie op de agenda van Brussels Smart City 2017 in het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Bianca Debaets, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn (Vragen nr 358)

Rubriek(en):
Nihil
 
Datum ontvangst: 28/09/2017 Datum publicatie: 15/11/2017 Referentie: B.V.A. nr 34, Blz. 234
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/11/2017 Referentie: B.V.A. nr 34, Blz. 234
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/10/2017 Ontvankelijk p.m.
15/11/2017 Antwoord Bianca Debaets B.V.A. nr 34 234
 
Vraag