Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de projecten rond de digitale inclusie op de agenda van Brussels Smart City 2017 in het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Bianca , Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn (Vragen nr 358)

Rubriek(en):
Nihil
 
Datum ontvangst: 28/09/2017 Datum publicatie: 15/11/2017 Referentie: B.V.A. nr 34, Blz. 234
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/11/2017 Referentie: B.V.A. nr 34, Blz. 234
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/10/2017 Ontvankelijk p.m.
15/11/2017 Antwoord Bianca B.V.A. nr 34 234