Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de beheersovereenkomst tussen de BGHM en de OVM cvba Zuiderhaard.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 674)

Rubriek(en):
Nihil
 
Datum ontvangst: 24/10/2017 Datum publicatie: 15/12/2017 Referentie: B.V.A. nr 35, Blz. 272
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/12/2017 Referentie: B.V.A. nr 35, Blz. 272
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/10/2017 Ontvankelijk p.m.
15/12/2017 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 35 272
 
Vraag